Sakramenty i obrzędy

Dokumenty potrzebne do Sakramentów.

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu.

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
 • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),
 •  a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
  • ukończył 16 lat; 
  • jest katolikiem; 
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

        b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).

Dokumenty potrzebne do I Komunii.

 •  świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,
 •  pozwolenie na I Komunię poza parafią zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do Bierzmowanie.

 •  świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad,
 •  w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty; dokument musi być „świeżej daty” to znaczy ważny jest tylko sześć miesięcy od daty wystawienia;
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego.

 • akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu,
 • dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.