Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże.  O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce. pro.

Mk 10, 13-16

Wspólnota RAMików w naszej parafii skupia dziewczęta ze Szkoły Podstawowej. Uczestniczą w sobotnich spotkaniach formacyjnych, podczas, których wspólnie modlą się, śpiewają i przez zabawę poznają Boga.  Po spotkaniu uczestniczą w Eucharystii podczas której czytają Słowo Boże i śpiewają psalmy. Biorą też czynny udział w różnego rodzaju procesjach niosąc feretrony. Poza tym, ich rolą jest pomaganie w kościele parafialnym, np. sprzątanie grobów kapłanów, pomaganie przy przygotowywaniu dekoracji w kościele. Do ich zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym. 

Po ukończeniu 13 roku życia swoją formację kontynuują w grupie parafialnej Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Obecnym opiekunem grupy jest ks. Piotr Prach