„A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz ”                                                                                               Ps 3, 4

Króluj nam Chryste!

Ministrant od łac. „ministrare” oznacza służyć, zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza. Lektor zaś wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy świętej, za wyjątkiem Ewangelii.

Do tych świętych czynności zostało na naszej parafii dopuszczonych 30 młodych Chłopców uczących się w Szkole Podstawowej, Średnie, a także studiujących. Swoją formację pogłębią przez cotygodniowe zbiórki, na których czas dzieli sie pomiędzy modlitwę, formację oraz rekreacje. Ministranci ponadto mają raz w tygodniu wyznaczone służenie według grafiku, który ustalany jest każdorazowo na początku roku formacyjnego. Mobilizacją do częstej i gorliwej posługi są nagrody ministranta miesiąca i roku, a przede wszystkim posługa podczas wizyty duszpasterskiej. Obecnym opiekunem grupy jest ks. Piotr Prach

Zapraszamy wciąż nowych kandydatów na ministrantów i lektorów – drzwi zakrystii są zawsze otwarte.