„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” Jan 13,34-35

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcje Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. Zasadniczym celem procesu formacji w Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodych do udziału w trzech funkcjach Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej zarówno w życiu rodzinnym, jak i sąsiedzkim, zawodowym, politycznym, itp. Dokonuje się to poprzez: pogłębienie osobistego życia wewnętrznego i osobistej więzi z Bogiem; poszerzenie wiedzy religijnej; pobudzenie świadomości odpowiedzialności apostolskiej i nauczenie się metod apostołowania; wdrożenie w umiejętność pełnienia uczynków miłości bliźniego. Patronami Ruchu Apostolstwa Młodzieży są: św. Jan Paweł II, bł. Piotr Jerzy Frassati oraz Sługa Boża Anna Jenke, zaś hymnem jest „My przez Pana powiłani”.

Na terenie naszej parafii Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w 2003 r. zainicjowany został przez ówczesnego ks. Wikariusza wyjazdem na rekolekcje Młodzieżowe w Bieszczady. Od tego czasu powstała prężnie działająca grupa Młodzieży, która realizuje swój charyzmat jakim jest „apostolstwo” poprzez: niesienie pomocy potrzebującym, nawiązywanie i budowanie relacji z drugim człowiekiem i Panem Bogiem, wystawianiem sztuk teatralnych o treściach ewangelizacyjnych, współpraca z diecezjalnym Radiem Fara, organizowaniem pielgrzymek, a także podejmujemy wiele innych ubogacających inicjatyw. W 2010 r. oficjalnego założenia grupy Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Laszkach dokonał Diecezjalny Moderator RAM ks. Jan Mazurek. W lutym 2019 r. Młodzież celebrowała jubileusz 15-lecia powstania grupy RAM. Obecnym opiekunem grupy jest ks. Piotr Prach

Nasze cotygodniowe spotkania odbywają się w soboty, rozpoczynają się one zawsze wspólną Eucharystią, a następnie odbywa się spotkanie formacyjne. Jest podczas niego czas na modlitwę, rozmowę, konferencje, zabawę, a także przygotowanie różnych inicjatyw.

Naszą działalność można śledzić w aktualnościach na naszej stornie parafialnej.

Zapraszamy wciąż nowych członków – cel mamy tylko jeden przez zbliżenie się do Jezusa spotkać drugiego człowieka.